Data 2020

11 januari 2020
Voorverkoop Bij Ons In Zèlland 2020, 11.00 uur Herberg D’n Brouwer.

25 januari 2020
Carnavalskrant bezorgen door heel Zeeland vanaf 10.00 uur.

01 februari 2020
Pronkzitting Smouskes; “Bij ons in Zélland”, Heische Tip vanaf 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur. Bekendmaking Smous van het Jaar.

02 februari 2020
Pronkzitting Smouskes, “Bij ons in Zélland”, Heische Tip vanaf 13.00 uur. Speciaal voor 65-plussers en mensen met een beperking. Zaal open 12.00 uur. Geen voorverkoop: kaarten beschikbaar aan de zaal.

08 februari 2020
Pronkzitting Smouskes; “Bij ons in Zélland”, Heische Tip vanaf 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur. 

09 februari 2020
Pronkzitting Jeugd Smouskes, vanaf 14.00 uur Heische Tip. Zaal open 13.30 uur.

20 februari t/m 25 februari
Carnaval 2020

3 mei 2020
Spullenmarkt Smouskes. Van 10.00 – 16.00 uur.